رئیس اداره طراحی و اجرا

نام حوزه: اداره کل عمرانی

نام و نام خانوادگی: مهدی حسین پور ماشک

شرح وظایف: طراحی و اجرای پروژه های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی عمران

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۱۲۳

 

 

 

سوابق اجرایی:

۱- نظارت بر اجرای ساختمانهای ویلایی شهرک شیلاشهر مربوط به شرکت نابر از سال ۱۳۷۵ لغایت ۱۳۸۶

۲- مترور و ناظر پروژه های عمرانی مربوط به اداره کل طرحهای عمرانی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۳۷۷ لغایت ۱۳۸۷

 

آخرین ویرایش۰۳ خرداد ۱۳۹۴