کارشناس عمران ۱

نام حوزه: اداره کل عمرانی

نام و نام خانوادگی: رضا تقوی زاد معاف

شرح وظایف: کارشناس عمران حوزه طراحی و اجراء و نظارت بر پروژه های عمرانی دانشگاه

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی عمران

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۱۲۳   -  آدرس پست الکترونیکی: mohandes_reza_eng2013[at]yahoo.com

سوابق اجرایی:

۱- نظارت بر اجرای ساختمان سلف سرویس در سایت پنجاه هکتاری

۲- نظارت بر اجرای ساختمان سوله ورزشی در سایت پنجاه هکتاری

۳- نظارت بر اجرای ساختمان مسجد در سایت پنجاه هکتاری

۴- نظارت بر اجرای ساختمان و پارکینگ هانگارد ماشین آلات کشاورزی در سایت پنجاه هکتاری

۵- سرپرست آزمایشگاههای شیمی ارشد (آلی) به مدت سه سال و نیم

۶- سرپرست تاسیسات واحد به مدت سه سال و نیم

۷- نظارت بر سایر پروژه های عمرانی دانشگاهی به صورت موقت و مقطعی مانند محوطه سازی سایت پنجاه هکتاری، زمین فوتبال ساختمان پل طالشان و پارکینگ نقلیه دانشگاه در ساختمان پنجاه هکتاری و پل طالشان و...

۸- پیگیری کننده تصفیه آب سایت پنجاه هکتاری

۹- نظارت بر تعمیر و بازسازی ساختمان پشت صدا و سیما

سوابق پژوهشی: دارای مدرک T.T.C زبان انگلیسی با بیش از ۱۵ سال سابقه تدریس در مقاطع مختلف (گرامر و مکالمه)

 

آخرین ویرایش۱۱ خرداد ۱۳۹۴