کارشناس برق

نام حوزه: اداره کل عمرانی

 

نام و نام خانوادگی: غلامرضا تقی زاده

شرح وظایف: انجام امور برق

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی برق

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۰۸۷

 

 

 

سوابق اجرایی: مشاوره و اجرای پروژه های برق در دانشکده های تازه تاسیس واحد، راه اندازی و نگهداری ژنراتورهای برق، انجام کلیه کارهای برقی در ساختمانهای مختلف، خوابگاههای دانشجویی و دانشکده ها

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

 

 

نام و نام خانوادگی: شهروز مسچیان

شرح وظایف: انجام امور برق

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی برق

اطلاعات تماس: داخلی: ۱۰۸۷  - آدرس پست الکترونیکی: shahroozmeschian[at]yahoo.com

 

 

 

 

سوابق اجرایی: نظارت کابل کشی زیرزمینی گلسار به متراژ ۱۶۵ متر، نظارت بر پروژه سلف سرویس به مدت یک سال و نیم، نظارت بر پروژه سوله ورزشی به مدت یک سال، کابل کشی مجدد تربیت بدنی پل طالشان

سوابق پژوهشی: مقاله در مورد استفاده از روش قسمت دهی سمت مصرف کننده برای بهبود پاسخگویی بار شبکه

 

آخرین ویرایش۰۳ خرداد ۱۳۹۴