رنگ کار

نام حوزه: اداره کل عمرانی (تاسیسات)

نام و نام خانوادگی: جواد عاشورپور صوفیانی

شرح وظایف:رنگ کار

آخرین مدرک تحصیلی: دیپلم

اطلاعات تماس: داخلی:۱۰۸۷

 

 

سوابق اجرایی:

۱- همکاری با درودگر واحد جهت آماده سازی کمدها، پیشخوانها و کلیه کارهای چوبی دانشگاه در قسمتهای مختلف دانشگاه

۲- انجام کارهای خدماتی حوزه عمران و تاسیسات شامل تعویض قفلها؛ تعمیر دربهاو...

 

 

آخرین ویرایش۰۳ خرداد ۱۳۹۴