درودگر

نام حوزه:اداره کل عمرانی (تاسیسات)

نام و نام خانوادگی: منوچهر جهان پور

شرح وظایف: انجام امور درودگری

آخرین مدرک تحصیلی: دیپلم اتومکانیک

اطلاعات تماس: تلفن داخلی:۱۰۸۷

 

 

 

سوابق اجرایی:

۱- طراحی، ساخت، اجرا و آماده سازی کل آزمایشگاههای واحد رشت

۲- طراحی و اجرای کمدها و پیشخوانهای آموزشی و کتابخانه ها و...

 

آخرین ویرایش۰۳ خرداد ۱۳۹۴